Åldersregler

ÅLDERSREGLER:

Så fungerar åldersgränserna:

Syftet med åldersgränser på bio är att skydda barn från att se filmer som kan vara till skada för deras välbefinnande.
Film på bio kan ha åldersgränsen: Barntillåten, 7, 11 eller 15 år. De åldersgränser som finns är reglerade i lag (2010:1882).

Ledsagarregeln:

För alla åldersgränser 7 år, 11 år samt även 15 år gäller nu den så kallade ledsagarregeln. Denna innebär att:
7 år = Kan även ses av yngre barn i vuxens sällskap
11 år = Kan även ses av barn från 7 år i vuxens sällskap
15 år = Kan även ses av barn från 11 år i vuxens sällskap

Syftet med regeln är att ge föräldrar ökat ansvar att välja vilka filmer det egna barnet kan se.

Ogranskade filmer får 15-årsgräns

En del filmer kan ha en åldersgräns på 15 år, trots att de verkar vara fria från innehåll som kan skada barn. Det beror på att filmdistributören har valt att inte låta Statens Medieråd granska filmen. Filmen får då automatiskt åldersgränsen 15 år för offentlig visning, oavsett innehåll.

Detta gäller alltså…

BARNTILLÅTEN
Får ses på bio av alla oavsett ålder.
Innehåller inte alltför skrämmande inslag. En dramatisk ljudbild med kuslig musik och starka, skrämmande ljudeffekter eller en klippning med högt tempo kan räcka för att en film inte ska bli barntillåten. Även de yngsta kan ta del av filmer som är spännande, varför inslag av exempelvis jakter, lätt hotfulla situationer och komiskt framställda slagsmål kan förekomma.

FRÅN 7 år.
Får ses på bio av barn som fyllt 7 år. Tillåtet att se filmen från 0 år tillsammans med vuxen (över 18 år). En 7-åring börjar utveckla en större kompetens för att skapa distans till film. De skräms därför inte längre lika lätt av till exempelhotfull musik eller snabb klippning. Typexempel på scener som godkänns för visning för denna åldersgrupp är inzoomningar av ett hotfullt djurs vassa tänder i till exempeltecknad film och lättare scener med slagsmål eller skottlossning. För yngre barn, däremot, kan sådana sekvenser vara skrämmande.

FRÅN 11 år
Får ses på bio av barn som fyllt 11 år. Tillåtet att se filmen från 7 år tillsammans med vuxen (över 18 år). Barn i 11-års åldern är generellt duktiga på att skilja film och verklighet åt. Därför kan filmer med en 11-årsgräns innehålla rejält spännande och hotfulla sekvenser. Det som är avgörande är ofta graden av realism och möjligheten till identifikation. Tydlig sagokaraktär och få beröringspunkter med barnets vardag kan bidra till en 11-årsgräns, medan en realistisk skildring som barn kan identifiera sig med kan motivera en högre åldersgräns.

FRÅN 15 år
Får ses på bio av barn som fyllt 15 år. Tillåtet att se filmen från 11 år tillsammans med vuxen (över 18 år). Detaljerade våld skildringar, omfattande blodsutgjutelse och fokus på lidande är sådant som ofta innebär att en film får 15-årsgräns. Starka hot- och skräckscener samt starka skildringar av ångest eller förvirring hör också till denna kategori, liksom skildringar av starkt ångestladdad sexualitet.

Grunderna för bedömningarna

Vad som bedöms vara skadligt för välbefinnandet för olika åldersgrupper baseras på psykologisk, pedagogisk och medievetenskaplig forskning, samt kunskap om och erfarenhet av barn.

Olika barn kan uppfatta film olika

Olika barn kan uppfatta samma film på olika sätt, inte bara beroende på fysisk ålder. Intellektuell och emotionell mognad,uppväxtförhållanden och medievana är exempel på faktorer som påverkar hur barnupplever filmer. Ett känsligt och otryggt barn kan reagera på ett annat sätt än ett tryggt barn. Filmers skadlighet bedöms utifrån en tänkt genomsnittspublik.

Lämplighet bedöms inte

Åldersgränserna handlar inte om att bedöma om en film är lämplig eller passande för den aktuella åldersgruppen. Det finns företeelser och beteenden som av många anses anstötliga eller olämpliga, men som inte automatiskt bedöms kunna skada barns välbefinnande. Det gäller till exempel grovt språk, droganvändning, nakenhet och sex. Bedömningen grundar sig dock alltid på i vilket sammanhang och på vilket sätt som något skildras.

Observera att åldersgränserna på bio är en lag och inte en rekommendation som det är på video och TV. Tycker du att en film fått fel åldersgräns eller har du frågor som rör detta ämne? Då kan du ta kontakt med Statens Medieråd.